Киниса мома на вода, мамо,
со две стомни земјени, мамо,
и два ибрика стребрени, мамо,
по тие бели друмови, мамо;

Паднала магла голема, мамо,
погреши моме друмови, мамо,
тргнала в поле широко.

Во поле студен кладенец
и на кладенец комити.
Комити пушки чистеа
и со китки ги китеа.

BITOLA TOUR GUIDE / ПРЕВЗЕМЕТЕ ТУКА _____________________________________________________________________________________

Во град Битола ќе одат,
тешки ќе бумби фрлаат,
конакот да го расипат,
апсанците да испуштат.

Извор “Битола, бабам Битола” проф. Филип Каваев

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here