Поглед од с.Ниже Поле
Поглед од с. Магарево, фото The Green Apartments
Поглед од Манастир св.Илија с. Крклино, фото од истоимената фејсбук профил
Поглед од с. Буково, фотографија испратена од Сотир Соклевски

Заради местоположбата на Битола во Пелагониската котлина на почетокот од зимскиот период имаме во просек шест магливи денови годишно.