Баба планина и НП Пелистер ни нудат големи можности за развој на зимскиот туризам кои за жал сеуште не се ниту 5% искористени. Група на битолчани самоиницијативно ни го отвараат видикот до каде сето тоа можи да оди. И тоа од 2601 метар надморска височина.

Блазе нив!

Да ги поздравиме!