Успич

Многу далеку (битолски)

“Не одам таму, ептен успич е!”

Фушарско

Нешто од лош квалитет (битолски)

-” Мобилниот ми е фушарски “- “Не биди фушар, изработи го како шо треба…”

Да си дајш!

Нео-битолски сленг за “да частиш”

“Ела да си дам за роденден.”

Бооооо

Едниница мерка за количина на глупост (битолски).

“Боооо глуп чоек.”

Ѓонија

Изворно ѕидарски агломер, турцизам. Битолски. Се користи за да се нагласи отклонувањето од наведениот. Нетокму.

“Абе остај ја неа, бега од ѓонија.”