Понекогаш кога се нема дигалка и заштитниот браник од патот можи да послужи за правење сервис на автомобилот.

Локација, магистрален пат Прилеп – Ресен или за нас попознато “Горе кај Мосто”. Време – вчера.

Фотографии испратени од Јове Ѓоргиевски Јоцо