Веројатно првите фотографии од Битола се направени од виенскиот фотограф Јозеф Шекели за време на австроунгарската експедиција во Македонија, Северна Албанија и Косово во 1863 година, предводена од Јохан Георг фон Хан. Локацијата на фотографиите е во близина на Старата армиска касарна, во денешниот градски парк.