“S’m’n’d’e’r” = голема порта (на персиски)

Смендер бил град на обалата на Каспиското море, тогашна Козарска држава (6-9век), денешна Република Дагестан, Русија.

Градот се наоѓал на рутата наречена “Патот на свилата“ и бил познат трговски центар во тоа време.

Оттаму помалите трговци купвале разни роби (најчесто свила и зачини) и ги разнесувале локално.

Е, сеа како Битолчани разбрале за Смендер, јас то незнам.

Валентина Цветановска