Потребни се доброволци за денес во 13:00 ч. за утовар на две мешалици на жичара и нивен истовар горе…(целата работа ќе биде еден саат).

Лице за контакт (Христо Гаков 078-310-247 ).

Во текот на утрешниот ден ќе се врши подигање на цемент (25 кг. вреќа) околу 100 вреќи и железо потребни се луѓе кои би помогнале, збирно место 07:00 ч. пред Горно Веро.