Броеви за донации:

143-471 ОНЕ ВИП

070-143-108 ТЕЛЕКОМ

Јас Кире Главинчевски 30 години од Битола татко на едно дете и сопруг во 2013 година доживеав несреќа при скок во вода и од тогаш сум неподвижен во инвалидска количка.За да се подобри мојата состојба последна надеж имам со трансплантација на матични клетки во рбетниот столб во Центарот за трансплантација на матични клетки во Панама ( Stem Cell Institute Panama https://www.cellmedicine.com/).За таа операција ми се потребни финансиски средства кои јас и моето семејство неможеме да ги обезбедиме па затоа ве замолувам за ваша помош за исполнување на мојот сон и сонот на моето семејство повторно да ме види на нозе.Однапред ви Благодарам за помошта.

Со почит
Кире Главинчевски

Жиро сметка
210-7000006469-32 NLB Banka
Девизна сметка
Kire Glavincevski
Ul.Car Samoil Br.140/2-6 Bitola
IBAN Code MK07210501609611550
Bank Name NLB BANKA AD SKOPJE
Bank Address Majka Tereza br.1
Country MAKEDONIJA
SWIFT TUTNMK22