Правоаголно ѕидно огледало од 19 ти век, изработено во барокен стил со стилски обработена рамка од ореово дрво. Самото огледало претставува рамна, мазна површина, посребрена од задната страна. Рамката е со неправилна форма, засводена и проширена на врвот и двата долни краеви врз кои е изработена и целосната декорација.Таа е изведена копаничарски, односно, со помош на дрворез, во плитка и длабока резба во геометриски и растителни форми. Застапената богата растителна декорација е со мотив на лисја и винова лоза, кој е и универзален симбол на животот. На долните краеви орнаментиката е изработена во форма на бројот 6, додека пак на горниот дел од огледалото е поставена пирамидално врз засводениот дел.

Ваквиот тип на раскошни огледала од 19 тиот век најчесто биле во склоп со тоалети и биле набавувани/импортирани од Западна Европа. Во нашиот случај тоа му припаѓало на истакнатото семејство на Димитрие Лала од Битола, кој своевремено бил и домаќин на видниот музичар Ричард Вагнер. Било дел од богатиот луксузен ентериер со кој се одликувале тогашните домови на високата граѓанска класа на конзулска Битола.

Поставката во Музеј Битола заедно со другите предмети од познатата битолска фамилија се јавно достапни за секого и можете да ги погледнете со ваша посета на оваа институција.

Извор Музеј Битола