Националниот парк Пелистер е исто така неверојатно место за запросување на вашата љубена… Тука Александар Лозановски ја побара за жена неговата девојка Софија Крстевска…

Нека им е со среќа!

Честитки …

НП Пелистер