hdr

Денеска е Свети Архангел Гаврил, во народот овој празник е познат и како летен Арханѓел. Битолчани во голем број веќе започнуваат да го посетуваат ова место во црквичето св. Архангел Гаврил во населбата Довлеџик. Како Именден го слават Гаврил, Габриел, Габриела итн.

Нека ни е за многу години.