После раскантаните и стари автобуси град Скопје ни направи уште едно внимание и ни ги испрати и двете галии кои беа укотвени во Вардар. Едната моментално се наоѓа во реката Курделец на локацијата кај Камен Мост.

Кој сака нека честита…

Фотографијата е монтажа, додека веста е од рубриката ЛабавО измислена за забава на широката народна маса.