Драги битолчани видео испратено по пријатели од битолски Баир. Тука може да забележите несекојдневен тип на градителство и конструктивно обликување на куќата , досега нешто невидено на овие простори. После ова од денес ништо повеќе и не треба да Ве чуди во животот.