Стара Битола

…некогашна Битола…Битола која ја нема…Конзулска Битола

(Ретки фотографии) Некогашната Скршена џамија во Битола

Со доаѓањето на Османлиите во Битола кон крајот на 14-ти и почетокот на 15-ти век тогашната православна црква Свети Никола е претворена во џамија...

Битола низ времето од раскажувањата на битолчани

  Секој град има свои култни боемски места и свои боеми. Еден од нив е и Битола, град кој во минатото бил препознатлив по боемите...

Тито и Јованка на Широк Сокак

...за Битола и битолчани