Стара Битола

…некогашна Битола…Битола која ја нема…Конзулска Битола

Бабам Битола

Бабам Битола, Битола стари фотографии, Градот на Конзулите и Тера ТВ. Низ фотографиите од стара Битола заедно со вас битолчани, ги разгледуваме и по...

Врвните битолски шнајдери од некогашниот “Елегант” во Битола

Битолчани беа врвни познати мајстори ѕвончари, тер­зи­и­, ср­ма­џи­и­, кон­ду­ра­џи­и­, опин­ча­ри­, ка­лај­џи­и­, зла­та­ри­, кујунџии, саатчии, бербери, опинчари, ковачи, чевлари, шнајдери и други околу 140 врсти...

СТАРА БИТОЛА

  Old Bitola Хотелот Шарк (Босна) од крајот на 19ти и почетокот на 20ти век.Во некои пишувања е споменат како градба на Керим Паша,нешто кое за...

Бабам Битола

​Понеделнички Бабам Битола, Битола стари фотографии, Градот на конзулите и Тера ТВ заедно Ви ја преставуваме стара Битола. Денес една легенда по повод денешниот празник,...