Дали Знаете Дека

…нешто интересно/занимливо/факти за Битола

ДАЛИ ЗНАЕТЕ ДЕКА ?!

...На нашата Баба планина под врвот Пелистер има 33 топоними (месности) со различно име,меѓу кои Печурка,Мала Ливада,Голема Ливада,На Лазо Вилата,Бегова Чешма,помалку познатите Балта,Кондру,Барџов Камен...

ДАЛИ ЗНАЕТЕ ДЕКА ?!

ЗАНИМЛИВОСТИ И ФАКТИ

ДАЛИ ЗНАЕТЕ ДЕКА ?!

Занимливости и факти

ДАЛИ ЗНАЕТЕ ДЕКА?!

Хотелот Гранд Америка во Битола е местото...

ДАЛИ ЗНАЕТЕ ДЕКА?!

Во Битола во крајот на 19 ти и почетокот на 20 ти век имало 3000 клавири за што ја викале и "Градот на клавирите".Поради...