Уште во раните години од 20 век во Битола имало мајстор Велко Николов кој правел чанти со тродимензионален изглед…

 

wp-1465903805588.jpeg

 

 

Женската чанта од 1915 г. со комбинирани парчина  кои даваат тродимензионален ефект, сопственост на Музеј на Македонија.

Се претпоставува дека чантата е правена за принцеза…