Опел Рекорд, година ???

Сигурно има многу да ни раскажи за стара Битола…

BITOLA TOUR GUIDE / ПРЕВЗЕМЕТЕ ТУКА _____________________________________________________________________________________

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here