Кети Радевска е градинарка во детската градинка Естреја Овадија Мара од која 22 години се занимава со цртање и ликовна уметност. Со нејзините цртежи таа има учествувано на неколку светски изложби каде што има добиено многу признанија и награди. Погледнете и низ нејзината галерија составена од битолски градски мотиви: