Шојма да се чудиме, на некои од нас совеста му работи и на повисоко ниво. 😉