Шојма да се чудиме, на некои од нас совеста му работи и на повисоко ниво. 😉

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here