Горан Стефановски со неговата реченица која суштински го дефинира нашето битисување, на графит во неговиот роден град. Има надеж за почитта и креативноста во градот.

Методија Атанасовски