Излези, мајко, на балкон,

image

да видиш-

image

моето либе со друго либе кај стои.

image

Мојте ги писма читаа,

image

мојот го прстен гледаа.

image

Ко ќ’ умрам, мајко, да умрам,
другарки да ме променат,

image

ергени мене да носат низ битољската чаршија,

image

покрај на либе дуќано!
Да видам моето либе,

image

последно „збогум” да речам.

Народна песна во која се спомнува Битола од книгата Битола бабам Битола

Фото непознат извор