Има многу градови каде што ќе заминам но има само еден каде што ќе се вратам…
На Широк Сокак ќе прошетам и на Дембел чаршија кафе ќе се напијам…
Заедно со другарите за младоста ќе си спомињам…
Пајтон со чалгии ќе нарачам….заедно песни ќе свириме и пееме…до Тумбе кафе…до Сива Вода
По друмовите,низ сокаците,во меаните и ановите…