Фотографии на Ангела, Снежана, Мартина, Џоле, Нади, Љубица, Дијана, Гоце, Алберт, Дамјан и многу други битолчани…

Битола била и ќе биди.