…Таму се живот живее, таму се јаде и пие, по битолските меани…

…Мене ме пиан пак носат по
битолските чикмаци…
…Креписе буцо креписе дур да
си пајтон најдиме, дур да си пајтон најдиме, Битола да ја
шетаме.”
,,Грозданка низ двор метеше и на Бога му се молеше.
Како да станам птица гулабица, та да летнам мајчини
дворје. Да и’ кажам на мојата мајчица, оти имам момче
пијаница. Дење оди по меани, ноќе спие по анови“.
Во 1781 г. поради безделничење и големо конзумирање на алкохол низ битолските крчми Турската власт во Битола забранува секаква продажба и конзумирање на алкохол воедно било наредено да се забрани со работа на сите меани и крчми во градот…кои се наоѓале по ќошината и ги викале КОЛТУК и да се стави до знаење дека сите што ќе продолжат понатаму со пиење ќе бидат обесени пред крчмите…