Љубовта нема граници. Оглас во Безистенот…

Извор Битолски Мемиња