На истата патека, само неколку часа после поминувањето на волкот…