ТОЧАК:- Во ниеден друг јазик овој збор не се користи за велосипед. Најблизок превод е од Срп/Хрв/Сло: Тркало, што асоцира на само едно тркало од било кое возило, но не и две, како што се користи во Битола.

СЕДЛО: Saddle (Анг.) – Седло, самар

ТИМОНИ:. Timon (Фра.) – крута врска за управување

ЛАМБА: Lamba (Тур.) – Светилка

КАДРО: Kadro (Тур.)– Рамка

ЧАМУРЛУК: Çamurluk (Тур.) – Браник

БАНДАШ: Вandage (Фра.)- Метална трака

МАША: Маşа (Тур.) – Метална направа со два крака што служи за расчепкување жар.

СИНЏИР: Zincir (Тур.)– Ланец

ПЕДАЛО: Рédalo (Фра.)- Педало

ШПИЦА: Speiche (Гер.) – Жица

Испратено од Валентина Цветановска, на која јавно и заблагодаруваме.