Ансамблите од Америка, Русија, Србија, Грција, Албанија продефилираа низ битолските улици и го претставија нивниот фолклор пред битолчани.

Видео Димитар Петковски