Американскиот фолк ансамбл за ритам и танци од државата Јута за првпат го претставија американскиот фолклор во овие 51 година од постоењето на фестивалот „Илинденски денови“ во Битола.

Видео Димитар Петковски