Со поддршка на иницијативата на група битолчани стадионот да се вика Петар Милошевски