Седум години успешна работа на Ателје Креација, со рачна изработка на накит и дизајн преку кој се промовира културниот идентитет. Сега е на нова локација во Старата битолска чаршија.

Видео Агим Џело