Лејдис енд џентлмен Марјан Мантовани Николовски ака Мачката од РЕМО. Да го урочиме и да му посакаме во Новата 2020 навистина ова и со вистински фотографии да му се случи. 😉

За линк, пријателство или за да го следите кликнете на сличето.