Во предвечерието за големиот празник св.Никола 1937 г

Битолчанецот Ванчо, извор весник Политика 1937 г.

Ванчо бил познат битолски рибар кој сам ги фаќал краповите од Преспанското езеро и ги продавал во Битола. За краповите поголеми од десет килограми одел од врата до врата кај сиромашните граѓани на кои му земал по еден динар и му давал по едно ливче.

Кога ќе соберел сто динари одел во кафана каде правел лотарија и тој што го имал ливчето каде пиши “крап” тој бил добитникот.

На тој начин Ванчо најчесто ги продавал рибите за само еден динар…

Извор Политика ’37