Ретка снимка од Битола во 70 тите.

Извор Ходољубље, ТВ Архив…