Кои се битолчаните кои пред околу сто години за првпат стапнаа на Американскиот Континент и со нивната макотрпна и чесна работа создадоја пекари, продавници, ресторани, трговски друштва, туристички агенции. Ова се фотографии од Алманах (1922) каде истите се преставени со нивните генералии рекламирајки го нивниот бизнис. Можеби ќе се јави некој од многубројната македонска емиграција и нивни поколенија кој ќе ни раскажи дали сега некои од нив сеуште постојат…

Да ги поздравиме…