Општинската организација на Црвен Крст Битола во соработка со ПСК Димитар Илиевски Мурато,одржа рекреативно планинарска тура од Инфо Центарот на Националниот парк Пелистер до Планинарски дом Копанки, на ученици и професори од ОУ.Гоце Делчев Битола.Во текот на пешачењето тимот за прва помош одржа предавање за превенција и санација на повреди во планински услови и правилно укажување на прва помош.

Фото и инфо Црвен Крст Битола