qrf_vivi

ГРИПОЗНИ

Не кашлајте, не кивајте и не зборувајте одблиску во лицето на другите, зато што на таков начин вие многу луѓе заразувате од оваа болест, која понекогаш може да се јави во тешка форма и со опасни последици.

-Болните и секој друг кој кашлат и киват, на устата треба да си ставуваат крпа.

ГРАЃАНИНЕ!

ХИГИЕНСКИ Барај да бидеш услужен во продавниците. На тој начин се бориш со сочувувањето на своето ЗДРАВЈЕ и го менуваш ликот на продавачот.

ПОТРОШАЧУ!

Купувај само од хигиенско подредени продавници
Бојкотирај ги нехигиенските продавници и локали.

Плакат за здравствена заштита во првите години по ослободувањето

Александар Стерјовски Јавното здравство и превентивната здравствена заштита во Битола, монографија на ЈЗУ Центар за Јавно Здравје Битола
Голема благодарност и до д-р Тони Коњановски