Добивме поздрав од Дарко Лекоски, член на фудбалскиот тим ЛГ Битола, ученик во 5-тo одд. во ОУ Климент Охридски Битола. Денес тој ни нацрта еден цртеж на кого тој со неговиот тим на фудбалскиот натпревар го победија тимот на KOVID 19.

Кога децата се толкави оптимисти, мораме и ние. Сѐ ќе биде и мора да биде во ред. Издржете уште малку и седете дома.

Фотографија испратена од Соња Лековска