Елката е висока 5 метра, со 300 сијалички и 950 лампиони и се потрошени дури 3 дена за нејзино поставување бидејќи треба да изгледа величествено!

Посетете го ресторанот Шумски Фенери во прегратките на Пелистер и имате можност да ја доживеете во живо!

Ве поздравуваат!