Сабота 07 јули 2018 години после раѓањето на Христа. Нема застанување со активностите за санација на опожарениот планинарски дом Копанки. Амин.

Наменска сметка за санација на планинарски дом Копанки
“КОПАНКИ ЗА СИТЕ СИТЕ ЗА КОПАНКИ”

Денарска сметка
500 000000781459
Стопанска банка Битола

Девизна сметка МК075007010001290065 Стопанска банка Битола