Продолжување на вековната битолска традиција. Од Гинимаале до Нова Битола…

За многу години Иванден!