hdr

Во разговор со мештаните добивме неофицијални информации дека конаците се градат под покровителство на висок старешина од МПЦ. За дополнителни новости и фотографии кога ќе се доградат ќе им одиме на гости. Аирлија да се.