Нискоградба ја заврши првата фаза за нивелирање на земјиштето и рамнење и оформување на патеки. Сега следни се Комуналец и Водовод, па потоа пак се враќа Нискоградба. Како што се одвиваат работите пролетта во 2023 г. битолчани ќе имаат ново катче за забава и рекреација со нови и урбани содржини на простор од над 10.000 м2.