Неделни графикони за квалитетот на амбиенталниот воздух во Битола за периодот од 02.12.2019 до 08.12.2019 година.

Неделните извештаи се прикажани според одделните параметри PM10, PM2.5 и PM1 и според локациите на кои има поставено сензор за мерење на квалитетот на амбиенталниот воздух. Целта за објавувањето на овие Извештаи е од една страна, граѓаните да можат да се информираат за мерењата на сензорите во областа каде што живеат, а од друга страна, надлежните да можат да ги анализираат и да носат заклучоци за тоа какви мерки ќе превземат за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух во Битола.

Според анализата на овие графикони може да се забележи дека во измината недела нивото на загаденост имаше драстично зголемување во Понеделникот во текот на целиот ден (најголемо зголемување на мерната станица во Баир во 21:00 часот дури до 595 mg/m3) и во Четвртокот после 16:00 часот (најголемо зголемување на мерната станица во Дрвен пазар во 21:00 часот дури до 568 mg/m3) за да почне да се спушта на пониско ниво во деновите Вторник и Среда, а зголемување беше забележано и во попладневните часови во Петок (после 14:00 часот), Сабота (после 15:00 часот) и Недела (после 10:00 часот). Мерните станици во Бадембалари, Јени Маале и Баир беа со повисоки вредности, а Декорпод и Новачки пат со релативно пониски вредности. Од наредниот неделен извештај ќе бидат прикажувани и податоците од нашата 9-та мерна станица која е инсталирана на Општинската зграда во Новаци. Покачувањето на вредностите на параметрите е забелажано во утринските и вечерните часови после 16:00 часот. Секој од Вас може да си направи сопствена анализа врз база на овие графикони и да се информира каков воздух дишел во изминатата недела.

Моменталните вредности и предвидувањата за наредните 24 часа можете да ги следите на: https://airly.eu/map/en/ или на мобилната апликација:
Android: https://play.google.com/store/apps/details
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/airly/id1283400152

Сите дишеме ист воздух 📈📊📉