Трите убавици во Битола гледани од Бајро, споредени со трите пирамиди гледани од Каиро на мегапопуларната православна група Славорум