Најстариот македонски хор формиран на 6-ти Ноември 1944 г., 2 дена после ослободувањето на Битола.