Миливој Груевски (1939), стрелаштво.
Завршува Технички факултет – Архи­тектонски отсек. Како средношколец, во 1953г. станува член на Стрелачката дру­жина при гимназијата „Јосип Броз – Ти­то“ во Битола. Следната 1954 г. учествува на Републичкото првенство во стрелаштво во Скопје, во категоријата пионери со воздушна пушка и се квалификува за член на Македонската репрезентација во која станува постојан член. Истата годи­на учествува на Државното првенство во Белград и со малокалибарна пушка во тростав (лежечки, клечечки, стоечки, 3 по 10 куршуми) исполнува сојузна норма од 264 круга од можни 300 и се стекнува со медал „Мајстор – стрелец“.

На Државното првенство во Белград во 1957 г. како маке­донски репрезентативец, во поединечен пласман станува шампион на Југославија во дисциплината лежечки став – „Олим­писки меч“ со војничка пушка (181 круг од можни 200).

Следната 1958 г. на 13. државен шампионат на Југославија кој се одржува во Сараево, учествува со Мла­динската македонска репрезентација и го освојуваат првото место – златен медал и поставуваат нов државен рекорд во дис­циплината малокалибарна пушка, тро­став, 3 по 20 куршуми.

Извор https://sites.google.com/view/milivojgruevski