Фотографии Пецо Стојчевски, објавени од НП Пелистер